สระแก้ว ทต.วัฒนานคร รำวงย้อนยุคเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 สืบสานประเพณีของไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรม ประเพณีบรรพบุรุษซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนของคนวัฒนานคร** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 19.30 น.ของค่ำคืนที่ผ่านมา( 14 เม.ย.62 ) ณ วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร นำสมาชิกเทศบาลตำบลวัฒนานคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมรำวงย้อนยุควันสุดท้าย ซึ่งจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ชาวอำเภอวัฒนานคร กิจกรรมรำวงย้อนยุคให้ นักท่องเที่ยว ร่วมสร้างสีสัน และความสนุกสนานในกิจกรรมรำวงย้อนยุคในครั้งนี้

เทศบาลตำบลวัฒนานคร ได้จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคครั้งนี้กิจกรรมรำวงย้อนยุคเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนเพื่อสร้างความรักใคร่ ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ เสริมสร้างสุขภาพจิตและ สุขภาพกายให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีของไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรม ประเพณีบรรพบุรุษซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนของคนวัฒนานครทุกท่านมาร่วมสนุกได้ที่เวทีรำวงย้อนยุค ยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลหาทุนการศึกษามอบให้กับโรงเรียนบ้านพร้าวโดยไม่การหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร กล่าวว่า ได้จัดประเพณีสงกรานต์รำวงย้อนยุคเพื่อการกุศลหาทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลวัฒนานครเป็นประจำทุกปี ยังเป็นการสืบสานประเพณีของไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อให้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อไป

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน