ประจวบคีรีขันธ์ รอง ผอ.รมน.มอบหมายเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบ สามร้อยยอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 2 ตา ยาย ** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พ.อ.กรกานต์. นาเวชวนิชกุล รอง.ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.ไชยา  อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงานกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดประจวบฯ พื้นที่ อ.สามร้อยยอด ได้เข้า ตรวจเยี่ยม ตา กับ ยาย ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และมอบสิ่งของ ให้กำลังใจ ในพื้นที่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นาย ถนัด  ปรางค์งามอายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 59  หมู่ที่ 3 ตำบล สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นผู้สงอายุ พิการ ขาด้านซ้าย ถูกตัด สาเหตุ เส้นเลือด อุดตัน มาเป็นเวลา 18 ปี นาง แสวง  ปรางค์งาม  อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 3  ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พร้อมทั้ง ได้มอบ นมกล่องไทยเดนมาร์คจำนวน 1 ลังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อไปซึ่งได้รับการสนับสนุนนมกล่องไทยเดนมาร์กจาก อสค.ภาคใต้ ที่อยู่ 174 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน