เชียงแสน เด็กสุดดีใจ ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยมาตรา 7 ทวิ ให้แก่นักเรียน 28 ราย

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

 

เมื่อวันนี้ 5 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนักเรียนนักศึกษาในเขต อ.เชียงแสน พร้อมปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  และกล่าวโอวาทให้กับผู้ได้รับอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ครั้งที่ 1/2562 ที่ได้ตามหลักเกณฑ์โอนสัญชาติ  รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย นอกจากนี้ ยังเป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองการให้สัญชาติไทย ระดับอำเภอ ทั้งสิ้น จำนวน 17 ราย ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

** บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  รายงาน