เปิดหอผู้ป่วยศัลยกรรม 2 โรงพยาบาลประจวบรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น (มีคลิป) เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 25 มี.ค.62 ที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารผู้ป่วยในชั้น 1 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดหอผู้ป่วยศัลยกรรม 2 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมประสาทโดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี มีนายแพทย์ศุภชัย ศุภฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ได้เป็นประธานในการรับมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 30 เตียง (ชนิดสแตนเลสถอดหัวได้) และ พัดลมเพดานจำนวน 60 ตัว จากผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย พระราชรัตนวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี บริจาค 2 เตียง พร้อมพัดลมเพดานจำนวน 60 ตัว  ดร.พัลลภ  สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริจาค 1 เตียง  นายภิรมย์  นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เตียง นายแพทย์สามารถ  ถิระศักดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เตียง ครอบครัวศุภพฤกษ์สกุล 10 เตียง  ครอบครัวพิทักษ์สินากร 6 เตียง บจก.เอ็มเอส มาแชล  บจก.สยามอินเตอร์เน็ทเวิร์ค และ บจก.วินวิน ดิสทรีบิวชั่นในนามนายศราวุฒิ  พิทักษ์สินากร รวม 3 เตียง  นายวินัย สิทธิสกุลเดช 2 เตียง นางนิลวรรณ  เรืองสวัสดิ์ 2 เตียง  นายจักรพันธ์  พงศ์ไพฑูรย์ โดย นางวณิชา โชคกิจการ  1 เตียง  และนางจิตตานันท์ สุวรรณรัศมีพร้อมครอบครัวอีก 1 เตียง รวมจำนวน 30 เตียง

ดร.พัลลภ  สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน  การที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เปิดหอผู้ป่วยศัลยกรรมเพิ่มขึ้นอีก 1 หน่วยงาน นับเป็นการขยายศักยภาพของสถานพยาบาลที่มีอยู่เดิมให้เพียงพอต่อจำนวนประชาชนผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นให้ได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง