เตรียมซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีจัดทำน้ำอภิเษกส่วนของจังหวัดประจวบเริ่มซ้อม 4 เม.ย.นี้ *เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน*

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 มีนาคม 62 ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมหารือคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนทหาร-ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

โดยในวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้จะได้มีการซักซ้อมใหญ่พิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสมือนจริง ซึ่งทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมารวมพลโดยพร้อมเพียงกันที่บริเวณชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ ในเวลา 08.00 น.จากนั้นออกเดินทางไปเริ่มซ้อมพิธีที่วัดเขาถ้ำม้าร้อง อำเภอบางสะพาน โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์(พะลีกำ) จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาครในปริมาณร้อยละ 80 ของขันสาคร จากนั้นเริ่มขบวนแห่อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปประกอบพิธี ทำเป็นน้ำอภิเษก ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบ ในเวลา 11.5 2-12.38 น.โดยใช้เวลารวมประมาณ 46 นาที

ทั้งนี้ในพิธีจริง ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.เป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.เป็นพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบ วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นการเชิญคนโทน้ำมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัด จำนวน 1 ใบ ไปเก็บรักษาไว้ ณ ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.-18.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น.จะเป็นการซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ณ กระทรวงมหาดไทย วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น.การเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ณ กระทรวงมหาดไทย วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น.การเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระยะทาง 2 กิโลเมตร