มุกดาหาร จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง** ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62  นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน ร่วมเดินกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,000 คน

นายอุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.พร้อมทั้งได้ตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้ง ให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ประกอบกับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน

เนื่องจากเป็นการมอบอำนาจอธิปไตยของตนเองให้กับผู้ไปทำหน้าที่ในการบริหาร ปกครองบ้านเมืองแทนตนเอง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างไปจากการ เลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว กากบาทเลือกได้เพียงหมายเลขเดียว แต่ได้ถึง 3 อย่าง คือได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง , ได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และได้นายกรัฐมนตรี

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้

** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร  รายงาน