เชียงราย อ.แม่สรวย สั่งเข้มงวดจัดเวรยามป้องไฟป่า หลังเกิดไฟลามเสียหายหลายพื้นที่ ** สุวิมล หกเมฆ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 นายกิตติ ชันดรุณ นายอำเภอแม่สรวย  ได้ร่วมกับภาคส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน อ.แม่สรวย และภาคส่วนเอกชนได้ Kick Off ลดฝุ่นละออง ฉีดพ่นละอองน้ำ พร้อมกันในที่ตั้งของหน่วยงานทุกหน่วยรวมทั้งบริเวณที่อยู่อาศัยและทำการการฉีดล้างถนนในเขตรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน

จากนั้น นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ได้นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ต.ท่าก๊อ ซึ่งได้เกิดจุดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ โดยชุดปฏิบัติการไฟป่า ต.ท่าก๊อ พร้อมชาวบ้าน จำนวน 50 คน ได้ร่วมกันดับไฟป่า  และสามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ แต่ยังอยู่ระหว่างลาดตระเวนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ส่วนในพื้นที่ ต.แม่สรวย ต.ศรีถ้อย ต.แม่พริก อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง ส่วน ต.ป่าแดด หลังเกิดไฟป่าได้จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง ในเขต ม.8 ม.14 ม.15 ม.16 เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่จุดเสี่ยง ระหว่างรอยต่อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

** สุวิมล หกเมฆ รายงาน