ประจวบคีรีขันธ์ –ผู้ว่าฯ เปิดศูนย์เฉพาะกิจประสานงานเลือกตั้ง สส. รับหนักใจการจำหน่าย จ่ายแจกสุราหลังเวลา 18.00 น.ในวันลงคะแนน( มีคลิป ) ** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 17 มี.ค.62 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุวิทย์ สงครามประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทน สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดประจวบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์โดยพร้อมเพรียง

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่างเว้นจากการเลือกตั้งมานานถึง 7 ปี เพราะฉะนั้นในปีนี้จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมากถึงจำนวน 40,000 กว่าคน ซึ่งแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เป็นห่วงกังวลก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งออกมาแชร์ในโลกโซเชียล ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนให้งดการถ่ายภาพภายในคูหาลงคะแนน และสถานที่ลงคะแนน

ในส่วนของการจำหน่ายสุราได้สั่งการให้ทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง สถานประกอบการ ห้างร้านกิจการต่างๆที่มีการจำหน่ายสุรา ขอให้งดจำหน่ายสุรา ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 16 มี.ค.62 เป็นต้นมาจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 17 มี.ค.62 ตามที่กฎหมายเลือกตั้งกำหนด และห้ามมิให้มีการจำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยงฉลองในห้วงเวลาดังกล่าว รวมถึงในวันเลือกตั้งจริงที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค. 62 นี้ด้วย โดยงดการจำหน่ายสุรา และดื่มสุรา ภายในบริเวณ และโดยรอบสถานที่หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นการรบกวน และผิดกฎหมาย ซึ่งมีความกังวลอยู่ว่าหลังเวลา 18.00 น.ของวันที่ 24 มี.ค.62 วันเลือกตั้งจริง เพราะจะมีการนับคะแนน ณ สถานที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆ อาจยังไม่เสร็จสิ้น เกรงว่าจะมีการดื่มสุรา หรือเลี้ยงฉลองส่งเสียงเชียร์รบกวนการนับคะแนนบริเวณสถานที่หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากเลยระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดห้ามไปแล้ว แต่ก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้มงวดกวดขันดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่หน่วยเลือกตั้งนั้นอย่างเต็มที่แล้ว

** ภาพข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก) รายงาน