สระแก้ว เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก ทหารตบเท้าออกมาเลือกตั้ง คาดว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 90** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า ของจังหวัดสระแก้วคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทะเบียนเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้า ขณะที่ผู้อำนวยการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสระแก้ว คาดว่า ตลอดทั้งวันน่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่าร้อยละ 90

ส่งผลให้บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก / โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว กำหนดให้จัดสถานที่เลือกตั้งกลางรวมทั้งหมด 3 หน่วยเลือกตั้ง คือ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว / เขตเลือกตั้งที่ 2 ใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร และเขตเลือกตั้งที่ 3 ใช้อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

ณ เขตเลือกที่ 3 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ นำปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ อป.พร.นักศึกษาอำนวยความสะดวกผู้ที่มาใช้นอกกเขตในครั้งอย่างคึกคักผู้มาใช้สิทธิ์เข้าแถวยาวออกมานอกอาหาร สำหรับเลือกตั้งเขต 2 อำเภอวัฒนานคร ก็ทหารจากกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เข้าแถวยาวพร้อมประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เดียวกัน

นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า บรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนค่อนข้างจะตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เนื่องจากการลงทะเบียนในครั้งนี้ ไม่ได้อ้างอิงจากฐานข้อมูลเดิม แต่เป็นการให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด / โดยจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนผู้มีสิทธิ์นอกเขตเลือกตั้ง 3,632 คน ในเขตเลือกตั้ง 54 คน / เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวนผู้มีสิทธิ์นอกเขตเลือกตั้ง 2,381 คน ในเขตเลือกตั้ง 84 คน / เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 2,782 คน และในเขตเลือกตั้ง 43 คน รวมมีผู้ใช้สิทธ์ทั้งหมด 8,795 คน  คาดว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้ น่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์กันมากกว่า ร้อยละ 90 อย่างแน่นอน

เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันที่ ( 17 มี.ค.) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารพร้อม ตชด.ที่ 12 มาดูแลความสงบเรียบร้อยตรวจหาวัตถุระเบิด รวมทั้งนายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผอ.กกต.สระแก้ว พ.ต.อ.ชัยณรงค์ บุญด้วง รอง ผบก.ตร.ภูธรสระแก้ว เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งมีลูกเสืออาสา กกต.มาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้สิทธิ์ที่เริ่มทยอยมาลงคะแนนการตั้งแต่เช้าโดยเฉพาะมีทหารจาก รอ. 12 พัน 3 รอ.จำนวนกว่า 200 นายได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ ซึ่งเป็นทหารที่มาฝึกรบที่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ส่วนสภาพอากาศในวันนี้ที่จังหวัดสระแก้วอากาศแจ่มใสไม่น่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้

ด้านนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางมาดูแลความเรียบร้อย และสังเกตเลือกตั้ง กล่าวว่า ได้รับรายงานทั้ง 3 เขตเลือกตั้งเหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ ทางด้านห้างร้านค้าผู้ประกอบกิจการให้ความร่วมมือในเรื่องของการไม่จำหน่ายสุราในเวลาที่กำหนดคือเวลา 18.00 น.ไปจนถึงเวลา 18.00 น วันนี้ และผู้สมัครเลือกตั้งก็ให้ความร่วมมือในการงดปราศรัยหาเสียงในเวลาดังกล่าว ส่วนบุคคลสำคัญได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้แก่ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว สำหรับการร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งก็มีอยู่บางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องที่วางตัวไม่เป็นกลางทางเราก็ตั้งกรรมการสอบแต่ไม่พบหลักฐานการกระทำความแต่เราก็กำชับไปให้สอดส่องถ้าพบว่ามีหลักฐานก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน