ประจวบคีรีขันธ์ ปชช.ตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต แน่นหน่วยเลือกตั้ง ( มีคลิป ) ** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ที่ 17 มี.ค.62 ซึ่งเป็นวันที่เปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ได้ยื่นความประสงค์ไว้ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานตรวจเยี่ยม และดูแลความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองประจวบ ประกอบด้วย หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยะแหวนรังสรรค์) ถนนประจวบศิริ และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม

โดยบรรยากาศในวันนี้ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนที่มาประกอบอาชีพ และอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบ ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างเนืองแน่น โดยทุกคนได้ถือบัตรประชาชนและเอกสาร มาตรวจสอบลำดับรายชื่อที่ได้มีการติดประกาศไว้ด้านหน้าหน่วยเลือกตั้ง แล้วเข้าไปใช้สิทธิ์คะแนนในคูหาตามระบบที่ทางสำนักงาน กกต.กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยดูแลความสงบเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ

ซึ่งการเลือกตั้งล่วงหน้า หากผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วและไม่ไปใช้สิทธิ์ จะเสียสิทธิ์หลายประการ 1.ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. 2.ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.หรือ ส.ว. 3.ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 4.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 6.ถูกตัดสิทธิ์ ครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง(เลือกตั้งล่วงหน้า) จำนวนทั้งสิ้น 13996 คน ประกอบด้วย ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยะแหวนรังสรรค์) และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2597 คน บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอปราณบุรี 9757 คน และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน 1642 คน

** ภาพข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)รายงาน