วันนอร์ พร้อมแกนนำพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่ อ.เบตง ช่วยลูกพรรคหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย ชูนโยบาย แก้ความขัดแย้งในสังคม ด้วยหนทางพหุวัฒนธรรม มั่นใจผลการสำรวจพรรคประชาชาติ ทั้ง 11 เขต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ น่าจะมาทั้ง 11 เขต ** โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันนี้14 มี.ค.62 ที่ผ่านมา บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.ยะลา เขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ตลาดสดเทศบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ  พร้อมด้วยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นำคณะสมาชิกพรรคประชาชาติ เดินทางมาหาเสียงช่วยนายอับดุลอายี สาแม็ง ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ  เบอร์ 9 เขต 3 จังหวัดยะลา พร้อมแจกแผ่นพับนโยบายของพรรค และเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดสดเทศบาล ให้ไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครของพรรค ในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนที่จะเดินทางไปปราศรัยต่อที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง โดย ชูนโยบาย แก้ความขัดแย้งในสังคม ด้วยหนทางพหุวัฒนธรรม การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระชับความสัมพันธ์ประชาชนเมืองชายแดนไทย สนับสนุนเมืองเบตงเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน ผลัดดันสนามบินเบตงเป็นสนามบินนานาชาติ  โดยมีบรรดาชาวบ้าน ผู้สนับสนุนพรรรคมารอฟังการปราศรัยในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ  กล่าวว่า  นโยบายเฉพาะของพรรค  คือ ส่งเสริม สังคมพหุวัฒนธรรม ที่เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ถิ่นกำเนิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ นำไปสู่ความเป็น ประชาชาติ ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย พลเมืองของประเทศอยู่ร่วมกันอย่างเคารพ เอื้ออาทร เสมอภาคและมีสันติ ดังนั้นพรรคมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักนิติธรรม ส่งเสริมแนวทางสันติวิธี กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ยุติธรรม ทางเลือก ไปถึงการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุต่างๆ ในทุกด้าน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพใน  สังคมพหุวัฒนธรรม  ที่จะลดปัญหาความขัดเเย้งในสังคม ซึ่งอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถือเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ในภาคใต้มีเสียงตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี โดยในภาพรวมผู้สมัครทุกเขต ในภาคใต้ มี 50 เขต ผู้สมัครมีความมั่นใจ ว่าจะเข้ามาที่ 1 เกือบทั้ง 50 เขต ซึ่งทุกคนต้องทำงานหนัก โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการสำรวจพรรคประชาชาติ ทั้ง 11 เขต น่าจะมาทั้ง 11 เขต  ซึ่งการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้ คาดหวังว่าจะมีส.ส.จากพรรค ไปเป็นตัวแทนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชน

** ภาพ/ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ อ..เบตง จ.ยะลา   รายงาน