รองเลขาธิการ สปสช. ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษพัทยา อ.บางละมุง

แชร์ข่าวนี้

 

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา “ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) นำโดย นพ.ประจักษวิช  เล็บนาค  รองเลขาธิการ สปสช.  ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ นำโดยนางวิชชุดา  คงพร้อมสุข  ผู้อำนวยการกองการแพทย์  ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โดยนายวัชรวิทย์  วชิรเลอพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพัทยา ให้การต้อนรับ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลบางละมุง เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในครั้งนี้ด้วย  ปัจจุบันเรือนจำพิเศษมีผู้ต้องขังทั้งหมด 4,471 คน แยกเป็นเพศชาย 3,840 คน หญิง 631 คน  ผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคสำคัญๆ ได้แก่ วัณโรค 45 คน  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 145 คน โดยมีอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลจำนวน 4 คน  เรือนจำแห่งนี้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลบางละมุงประมาณ 10.4 ก.ม.  ห่างจากโรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามประมาณ 30.6 ก.ม.  ในการนำผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขัง 1 ราย จะต้องใช้ทัณฑปฏิบัติ 2 คนนำผู้ต้องขังไปรักษาพยาบาล  ส่วนใหญ่นำผู้ต้องขังไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบางละมุงที่อยู่ใกล้เป็นส่วนใหญ่  แต่โรงพยาบาลบางละมุงในปัจจุบันมีอัตราการครองเตียงเกิน 100% แออัด และอยู่ระหว่างก่อสร้างตึกใหม่ 2 ตึก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงปรับระบบการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังไปยังโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม  ทำให้เจ้าหน้าที่มีความกังวลในความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามที่อยู่ไกลออกไป

ในที่ประชุม ได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอปรับปรุงการจัดระบบบริการในปัจจุบันกันอย่างกว้างขวาง โดยมีผลสรุปทางปฏิบัติในการนำผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาพยาบาล ดังนี้ เรือนจำพิเศษพัทยายังคงส่งผู้ต้องขังไปรับบริการที่โรงพยาบาลบางละมุงได้เช่นเดิม  รวมถึงส่งต่อผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลชลบุรีด้วย  จะส่งผู้ป่วยกลับมาที่โรงพยาบาลบางละมุง  ยกเว้นกรณีที่โรงพยาบาลบางละมุงเตียงเต็ม หรือเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทุเลา อาจถูกส่งกลับไปยังโรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามเป็นการชั่วคราว  สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำ จะได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามเสริมจากที่โรงพยาบาลบางละมุงให้บริการอยู่แล้ว

 

ในที่ประชุมเสนอให้เรือนจำพิเศษพัทยาลงทะเบียนสิทธิหรือย้ายสิทธิผู้ต้องขังไปที่โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามให้มากที่สุด หากมีปัญหาการลงทะเบียนสิทธิ ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 6 ระยองได้  ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สนองนโยบายจากการมีบันทึกความร่วมมือร่วมกันให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอให้เชื่อมั่นใน สปสช. จะคลี่คลายแนวทางปฏิบัติ  ไม่ทิ้งปัญหาไว้ให้เป็นภาระของพื้นที่” นายคณิตศักดิ์  จันทราพิพัฒน์ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สปสช.กล่าวในที่สุด

** ข้อมูลภาพข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต.6 ระยอง รายงาน