ศรีสะเกษ สาธารณสุขจังหวัดแก้ไขคำสั่งเจ้าหน้าที่ 91 รายแล้วแต่ยังไม่มีการเรียกเงินเดือนคืน เผยได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยดีมากทุกคนมีความเข้าใจแล้ว ** ศิริเกษ หมายสุข รายงาน

แชร์ข่าวนี้

   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข
จะมีการเรียกคืนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 
ประกอบด้วย จพ.สาธารณสุข นวก.สาธารณสุข แพทย์แผนไทย  ทันตาภิบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ที่ได้รับการบรรจุก่อนวันที่ 11 ธ.ค. 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557
ซึ่งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนทั้งสิ้น 91 ราย
ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นั้น   

เกี่ยวกับเรื่องนี้  นายธีระพงษ์  
แก้วภมร  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่า
เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ 
ตนได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 91 รายมาประชุมชี้แจงเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ต้องมีการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยดีมาก  ไม่มีปัญหาแต่อย่างไร  ทั้ง 91 รายมีความเข้าใจตรงกันแล้ว
โดยขณะนี้ได้มีการแก้ไขคำสั่งเงินเดือนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ แต่ว่า  ยังไม่มีการเรียกเงินเดือนคืนแต่อย่างใด 
เนื่องจากว่าจะต้องทำการตรวจสอบคำนวณข้อมูลเงินเดือนของแต่ละคนทั้ง 91
รายให้ถูกต้องทั้งหมด 
ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควร  แต่ว่าตนได้เร่งรัดให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้ว

รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
เปิดเผยทางโทรศัพท์ต่อไปว่า  
เรื่องนี้ตนได้สั่งการให้ทางพื้นที่คือทางโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่ทั้ง 91
ราย
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ทำการร่วมกันตรวจสอบข้อมูลของเงินเดือนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  เป็นแนวทางเดียวกัน  แต่เนื่องจากว่า
เรื่องนี้ระยะเวลาผ่านมานานหลายปีแล้ว จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 91 ราย
ได้มีความเข้าใจดีเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องนี้ 
ทำให้ไม่มีปัญหาในการดำเนินการแต่อย่างใด โดยได้แก้ไขคำสั่งเงินเดือนให้ถูกต้องตั้งแต่เดือน
ต.ค. 2562 เป็นต้นไป 
ซึ่งตนได้รายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้ว

** ศิริเกษ
หมายสุข รายงาน