ศรีสะเกษ ไม่หวั่นแม้ว่า กยศ.ยังไม่ให้กู้เงินยืมเรียนนักเรียนนับพันแห่สมัครสอบพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นักเรียนจาก 3 จังหวัดแดนใต้เผยเรียนที่นี่ได้ความรู้ดีจบไปแล้วมีงานรองรับ ** ศิริเกษ หมายสุข รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ ต.โพธิ์  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้มีบรรดา น.ร.ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศจำนวนประมาณ 1,000 คน พร้อมด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองพากันนำเอาเอกสารหลักฐานการศึกษามาสมัครสอบเพื่อเข้าเรียนคณะพยาศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์กันอย่างคึกคัก  โดยทางมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ ได้เปิดรับสมัคร น.ร.เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่ น.ร.ให้ความสนใจสมัครสอบเข้าเรียนกันเป็นจำนวนมากทุกปี 

แม้ว่าขณะนี้ นศ.คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จะยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.มานานกว่า 7 เดือนแล้ว แต่บรรดา น.ร.ทุกคนที่มาสมัครสอบต่างมั่นใจว่า เมื่อพวกตนมีสิทธิ์กู้ยืมเงินเรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้ว ก็จะต้องมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ยืมเรียนในระดับปริญญาตรีเช่นกันไม่ว่าจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งใดก็ตาม  เพราะว่า น.ร.ทุกคนถือว่ามีสิทธิ์ตามกฎหมายในการขอกู้เงินยืมเพื่อเรียนหนังสือ แต่ว่า ทางมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ รับ นศ.พยาบาลจำนวนจำกัดมาก  เนื่องจากต้องการเน้นคุณภาพการเรียนรู้ของ นศ.พยาบาลอย่างเข้มงวด  เพื่อให้ นศ.ที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วให้มีความรู้ออกไปทำงานช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

น.ส.นุฮอารีซา  แปเฮาะอีเล อายุ  20 ปี 
น.ร.จาก อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 
กล่าวว่า 
การที่ตนมาสมัครสอบเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ  เนื่องจากว่า ชอบมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะว่า
มีรุ่นพี่หลายคนที่สำเร็จการศึกษาไปจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษแล้ว
มีความรู้ด้านการพยาบาลดีมากและแม้ว่าจะต้องมาอยู่ห่างไกลจากบ้านของตนร่วม 2,000
กม. อีกทั้งแตกต่างทั้งศาสนาและวัฒนธรรม 
แต่ว่าเพื่อความรู้ในการพัฒนาตนเองและเพื่อให้พ่อแม่ภาคภูมิใจแล้ว
ตนกับเพื่อน ๆ
จึงได้ตัดสินใจมาสมัครสอบเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ  ส่วนเรื่องการกู้เงินยืมเรียนนั้น  ตนไม่หวั่นใจแต่อย่างใด  เพราะว่าตนมีสิทธิ์ขอกู้เงินยืมเรียนตามกฎหมายอยู่แล้ว

ทางด้าน  น.ส.ศิริกุล 
บุญโต  อายุ  20 ปี 
น.ร.จาก ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า 
ตนได้ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เนทและสอบถามจากรุ่นพี่หลายคนแล้วว่า
จะสอบเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ได้ที่ใดบ้าง  
ซึ่งตนได้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  สอน
นศ.ทุกคนได้ความรู้และเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว บัณฑิตทุกคนมีงานทำทุกคน  ไม่ตกงาน 
ดังนั้น  ตนกับเพื่อน ๆ
จึงได้ตัดสินใจมาสมัครสอบเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาแห่งนี้  ส่วนเรื่องการขอกู้เงิน กยศ.นั้น  ตนจะยื่นกู้ยืมเรียนอย่างแน่นอนเพราะว่า
ฐานะของครอบครัวตนยากจน การกู้ยืมเรียนจะช่วยให้ตนสามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้

** ศิริเกษ  หมายสุข รายงาน