อุบลราชธานี นายอำเภอเดชอุดม เปิดโครงการจิตรอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”** ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา “ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ประธานเปิดโครงการจิตรอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม โดยมีจิตอาสาจำนวน 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งมีการทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ Big cleanlng day  ในบริเวณของศูนย์ราชการทุกแห่งของอำเภอเดชอุดมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเดชอุดมและนอกเขตเทศบาล โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่ต่อยอดและเป็นโครงการ อุบลเมืองสะอาด ตามนโยบายของนายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี สะอาดรับแสงใหม่ ก่อนใครในสยาม

**
ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน