พะเยา ผู้สมัคร ส.ส.พะเยาเรียกร้อง กกต.จัดเลือกตั้งอย่างยุติธรรม ( มีคลิป ) ** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน

แชร์ข่าวนี้

   ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขตจังหวัดพะเยา กว่า
90 คน ต่างเข้าร่วมโครงการสร้างกลไกในการเลือกตั้งลดปัญหาข้อขัดแย้ง ที่ทาง
กกต.พะเยา ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอธิบายแนวทางในการหาเสียงเลือกตั้งและข้อห้ามในการหาเสียง
เพื่อให้ผู้สมัคร ส.ส.ได้ทราบถึงแนวทางในการเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้ง
ขณะที่ผู้สมัครหลายรายออกมาเรียกร้องให้ กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
และไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งให้มีการจัดการกับผู้ที่ซื้อสิทธิ์ขายเลียง
กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างจริงจัง

ผู้สมัคร
ส.ส.ในพื้นที่เขตจังหวัดพะเยา กว่า 90 คน
ต่างเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในครั้งนี้
ตามโครงการ การสร้างกลไกการเลือกตั้งเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง ที่ทาง
กกต.จังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการปฏิบัติตัวในการหาเสียง
และข้อห้ามในเรื่องการโฆษณาหาเสียง เลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้
รวมทั้งลดปัญหาข้อขัดแย้งในการเลือกตั้ง
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

ขณะที่ผู้สมัคร
ส.ส.หลายราย เรียกร้องให้
กกต.ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นกลาง
รวมทั้งใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
ควรดำเนินการมาตรการการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
การซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอย่างจริงจังและเข้มข้น
เพื่อให้ได้นักการเมืองที่มีความบริสุทธิ์
ปราศจากการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีพรรคการเมืองบางพรรคที่ส่อไปในทางการกระทำทุจริตการเลือกตั้ง
ดังนั้น กกต.พะเยา ควรที่จะเข้มงวดกับการเลือกตั้งในครั้งนี้

** ปัณณวิชญ์
อยู่ดี รายงาน