เชียงใหม่ นายอำเภอจอมทอง สั่งเข้มแก้ปัญหาหมอกควัน หลังค่าฝุ่นเชียงใหม่พุ่งปรี๊ด ตั้งรางวัลเบาะแสนำจับมือเผา** สุวิมล หกเมฆ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2562 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่ขณะนี้ในพื้นที่ของอำเภอจอมทอง และหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จะสังเกตได้ว่า เริ่มมีหมอกควันสีขาวเข้าปกคลุมอย่างหนาแน่นจนทำให้เห็นไม่สามารถสังเกตุเห็นยอดดอยได้ นอกจากนี้หลายจุดพบว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นก็ลดลงเช่นกัน

ซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นหมอกควันสีขาวได้เริ่มอย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งดัชนีวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าสู่ช่วงของความผิดปกติของสภาพอากาศและสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่จะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ทางด้าน นายสุทิน  จันทร์งาม  นายอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในฐานะ ผอ.ศูนย์สั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ ได้ขานรับข้อสั่งการ และนโยบายของนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งวางมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ตามประกาศให้ปัญหาจากฝุ่นละอองเป็นวาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

โดยได้กำหนดช่วง 61 วัน ห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. จนถึง 30 เม.ย.62 หากพบเบาะแสและพบการเผาทั้งในที่โล่ง หรือพื้นที่ป่า และข้างทาง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการจับกุมดำเนินคดี ขณะที่ผู้แจ้งเบาะแสไปจนสามารถจับกุมผู้ที่เผาได้จะมีรางวัลนำจับด้วยนอกจากนี้ได้มีการกำหนดมาตรการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างรอบด้าน จัดให้มีการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษฝุ่นละอองและฝุ่นควันทั้งบนพื้นถนน การก่อสร้างอาคาร การประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงาน และการประกอบกิจกรรมต่างๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กแพร่กระจาย ทั้งการเก็บกวาดวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ล้างถนนสถานที่ประกอบการ ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ

หากในช่วงที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูง จะเพิ่มความถี่เป็นในช่วงตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น. และ 18.00 – 20.00 น. หรือตามความเหมาะสมทุกวัน โดยได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 แห่งในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดเผา และนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ เช่น รถดับเพลิง มาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และลดหมอกควันในพื้นที่ อ.จอมทอง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ บ้านเรือน ถนนหนทาง ต่าง ๆ ตั้งแต่ 13-17 ก.พ.2562 โดยให้มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะต่อไป

** สุวิมล หกเมฆ รายงาน