ยะลา – ชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ต่างขอพรเทพเจ้าขอให้เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานสมโภช และแห่เจ้ามูลนิธิอำเภอเบตง ประจำปี 2562 ** โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน

Spread the love

วันนี้ 13 ก.พ.62  ที่บริเวณศาลเจ้ามูลนิธิอำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล ประธานสมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา นายอดุลย์  จิรไพศาล ประธานมูลนิธิอำเภอเบตง และคณะกรรมการสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนอำเภอเบตง ร่วมเปิดงานสมโภช และแห่เจ้ามูลนิธิอำเภอเบตง ประจำปี 2562  ขึ้น

โดยมีพ่อค้าประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่างขอพรเทพเจ้าขอให้เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาว มาเลเซีย สิงคโปร์ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายอดุลย์  จิรไพศาล ประธานมูลนิธิอำเภอเบตง เปิดเผยว่า มูลนิธิอำเภอเบตง ร่วมกับโรงเรียนจงฝามูลนิธิ และสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตง จัดงานสมโภช และแห่เจ้ามูลนิธิอำเภอเบตง ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอเบตง และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชาวอำเภอเบตงสืบไป ภายในงานมีพิธีไหว้เจ้า กินเจ พิธีลุยไฟ ลุยกระเบื้อง พิธีปีนบันไดมีด พิธีสะเดาะเคราะห์ การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลงการแสดงของสมาคมต่างๆ และการจัดร้านค้า “จงฝานำโชค” เพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลจงฝามูลนิธิ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของเชื้อสายไทย-จีนให้คงอยู่สืบทอดกันต่อไป ประการสำคัญยังเป็นการสืบทอดพิธีกรรมการไหว้เจ้าซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งยังเป็นการสักการะขอบคุณองค์เทพเจ้าที่คอยดูแลทุกข์สุข และป้องกันภัยอันตรายแก่มวลมนุษย์ทั่วโลก และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังอำเภอเบตงอีกด้วย

** ภาพ/ข่าว โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน