ยะลา – อำเภอเบตง ร่วมกับ ชมรมจักรยานอำเภอเบตง และชมรมจักรยานอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรม “ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน” ไทย-มาเลย์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการและประชาชนของทั้งสองประเทศ ** โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 9ก.พ.62 ที่หน้าตลาดเบตงพลาซ่า  อ.เบตง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน” ไทย-มาเลย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของระหว่างข้าราชการและประชาชนของทั้งสองประเทศ  พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมจักรยานอำเภอเบตง และชมรมจักรยานอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม
“ปั่นสัมพันธ์รัก
2 แผ่นดิน” ไทย-มาเลย์
ในครั้งนี้ จะเริ่มปล่อยตัว ที่หน้าตลาดเบตงพลาซ่า ไปยังด่านพรมแดนเบตง
เพื่อเข้าสู่อำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
และร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดที่วัดพิกุลบุญญาราม ที่บ้านตาเซ๊ะ ตำบลลูกาเซมัง
อำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จากนั้นก็จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
สิ้นสุด ณ บ้านพักนายอำเภอเบตง รวมระยะทาง 41 กิโลเมตร 

** ภาพข่าว
โยธิน ประชามติรัฐ  อ.เบตง  จ.ยะลา 
รายงาน