ลำพูน เจ้าอาวาสวัดทาสบเมย รับเกียรติคุณ “ครุฑทอง บุคคลแห่งชาติ ปี 62” สาขาเผยแพร่พุทธศาสนาดีเด่น** สุวิมล หกเมฆ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูปลัดสิริมงคล ถิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดทาสบเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ประธานเครือข่ายแกนนำพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขต 1-2 จ.ลำพูน (มมร.) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำตำบลทาขุมเงิน พระนักเทศน์หนเหนือรุ่นที่ 11 พระธรรมวิทยากร พระนักเผยแผ่ ได้รับคัดเลือก เข้ารับพิธีประกาศสดุดีเกียรติ ถวาย โล่รางวัล และ เกียรติคุณบัตร “ครุฑทอง บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562  สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น

  โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธาน ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดย คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย

** สุวิมล หกเมฆ รายงาน