เชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2562

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 11 ก.พ.62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โดย น.ส.จันทนา อ้นคำ นำสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพ์ อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2562 ที่ห้องฑิฆัมพร โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท

โดยมี นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายชูชาติ สุขสงวน รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ ตลอดจนข้อควรระมัดระวังของสื่อมวลชนในการนำเสนอ เพื่อให้สื่อมวลชนผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และรณรงค์ให้ประชาชนออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้

**
ข้อมูลภาพข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย