ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรตั้งกลุ่มเลี้ยงหอยขมในปลอกบ่อ เลี้ยงง่าย ต้นทุนต่ำ ได้ราคาดี ** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน

แชร์ข่าวนี้

** นายวิจิตร
คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพาน ได้ร่วมกับนายบุญช่วย อร่ามรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เข้าส่งเสริมให้เกษตรกร “เลี้ยงหอยขม” แทนพืชผลการเกษตรทั้งมะพร้าวและปาล์มน้ำมันที่มีราคาตกต่ำ
เพราะหอยขมในแหล่งน้ำธรรมชาติ นับวันจะหากินยากขึ้น และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด
โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
จากนั้นให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงหอยขมบ้านเขามัน
ใช้งบประมาณในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย ชุมชนละ 300,000 บาท
มอบให้เป็นค่าสร้างโรงเรือน ซื้อปลอกบ่อ ซื้อพันธุ์หอยขม
และใช้ในการบริหารจัดการในฟาร์มหอย 

เกษตรอำเภอบางสะพาน
เปิดเผยว่า เห็นว่าลูกค้ามีความก็ต้องการหอยขมมาก อีกทั้งพื้นที่
เหมาะสมที่จะเลี้ยงในพื้นที่สวนมะพร้าว เพราะแสงแดดไม่มากนัก ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ
8 เดือน สามารถเป็นอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

นายประทิน
บุญล้อม อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 289 ม.11 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงหอยขมบ้านเขามัน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 28
ราย ในช่วงแรกได้ช่วยกันปรับพื้นที่ สร้างโรงเรือน จัดเรียงปลอกบ่อ
สูบน้ำจากธรรมชาติใส่ลงไปให้มีความสูง 25 
เซนติเมตร
ซื้อหาแม่พันธุ์หอยจากเกษตรกรภายในหมู่บ้านที่ไปหาจับตามแหล่งน้ำต่างๆ
นำมาใส่บ่อเพาะเลี้ยง เมื่อปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปก็จะตัดทางมะพร้าวมาใส่ลงไปเพื่อให้หอยเกาะ
ประมาณ 1 เดือน จะออกลูกชุดแรก เมื่อตัวใหญ่สักนิดนึง จะทำการแยกบ่อ
และจะได้ลูกหอยขมขยายพันธุ์ไปได้อีกหลายๆ รุ่น 

ส่วนอาหาร
จะให้ 3 วันต่อครั้ง โดยใช้รำข้าวผสมกับอาหารปลาดุก ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1
คลุกเค้าให้เข้ากัน  นำมาใส่ลงไปในบ่อ  เปลี่ยนน้ำทุก 15 วัน สำหรับปัญหาที่พบก็คือ
นกกระปูดที่จะแอบมาเดินกินในบ่อ 
จึงต้องมีสมาชิกกลุ่มมาคอยผลัดเปลี่ยนกันไล่ ด้านการตลาด
จะมีชาวบ้านและพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงฟาร์ม ในราคากิโลกรัมละ 60 – 70 บาท
เงินรายได้นำไปขยายกิจการและแบ่งปันผลกำไรให้กับสมาชิกกลุ่ม

สำหรับผู้สนใจสามารถไปศึกษาดูงาน
หรือสอบถามได้ที่ นายวิจิตร คงสงฆ์ เกษตรอำเภอบางสะพาน หมายเลขโทรศัพท์  08-1880-3243

**
ณัฐธภพ พันสาย รายงาน