เชียงราย ชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยนทั่วโลก ชุมนุมคับคั่ง งานมหกรรมวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยน ครั้งที่ 2 ที่เชียงแสน ** สุวิมล หกเมฆ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

   เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ณ สวนปลาบึก 7 สี ท่าเรือบั๊ค อ.เชียงของ จ.เชียงราย  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยน
ครั้งที่ 2
มีพี่น้องชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยนจากหลายประเทศ ทั้งทั่วโลกชุมนุมกันที่เชียงของคับคั่ง
เล็งยกระดับเป็นงานอิ้วเมี่ยนโลกในปีหน้า
และผลักดันเข้าสู่ปฏิทินการท่องเที่ยวเชียงรายในอนาคต  

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เปิดเผยว่า เครือข่ายอิ้วเมี่ยนแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาอิ้วเมี่ยนร่วมกับอำเภอเชียงของได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลมหกรรมอิ้วเมี่ยนสัมพันธ์ Iu Mien Festival ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนปลาบึก 7 สี ท่าเรือบั๊ค อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีพี่น้องชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยนจากหลายประเทศ ทั้งไทย ลาว จีนสหรัฐอเมริกา แคนนาดา กว่า 3,000 คนร่วมงานอย่างคึกคัก จนหัองพักโรงแรมในเชียงของเกือบเต็มทุกที่ ส่งผลเศรษฐกิจเชียงของสะพัดเป็นจำนวนมาก

โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยน 12 ตระกูลแซ่ ตลาดถนนคนเดินจำหน่ายสินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ เครื่องเงิน และเสื้อผ้าปักลายอิ้วเมี่ยนที่คงความเป็นเอกลักษณ์สวยงามไม่เหมือนใคร การเสวนาทางวิชาการอัตลักษณ์อิ้วเมี่ยนในสังคมพหุวัฒนธรรม และแนวทางการสืบสานวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมอิ้วเมี่ยนในยุคปัจจุบัน คอนเสิร์ตเพลงอิ้วเมี่ยนดั้งเดิมและเพลงอิ้วเมี่ยนร่วมสมัย ขบวนแห่วัฒนธรรมอิ้วเมี่ยน การแสดงวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนจากประเทศต่างๆ อาทิ การรำถาด การสาธิตการแสดงจำลองวัฒนธรรมประเพณีแต่งงานอิ้วเมี่ยนดั้งเดิม การเดินแบบชุดอิ้วเมี่ยนประยุกต์ร่วมสมัย และที่เป็นไฮไลต์อย่างยิ่งคือจะมีการประกวดธิดาอิ้วเมี่ยนที่สวยงามอลังการเป็นครั้งแรกด้วย โดยหวังว่า ปีต่อไปจะยกระดับการจัดงานเป็นงานอิ้วเมี่ยนโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

ด้าน นายแคะเว่น ศรีสมบัติ ประธานเครือข่ายอิ้วเมี่ยนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อำเภอเชียงของมีความเหมาะสมเป็นพื้นที่ในการจัดงานมหกรรมอิ้วเมี่ยนสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อเรื่องราว (Story) การเดินทางของชาวอิ้วเมี่ยนจากมณฑลยูนานทางตอนใต้ของจีนเข้ามายังประเทศไทยเมื่อ 200 ปี ก่อน มาตั้งรกรากอาศัยอยู่ในแถบอำเภอปง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยตนถือเป็นทายาทอิ้วเมี่ยนรุ่นที่ 5 ได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของอิ้วเมี่ยน จึงได้รวบรวมพี่น้องอิ้วเมี่ยนจากที่ต่างๆ ร่วมจัดงานมหกรรมอิ้วเมี้ยนสัมพันธ์ที่อำเภอเชียงของเป็นปีที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และอำเภอเชียงของให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จึงคิดว่าจะจัดงานที่อำเภอเชียงของตลอดไปเป็นประเพณี และหวังว่า ในอนาคต งานนี้ จะถูกยกระดับขึ้นมาเป็นงานระดับประเทศ หรือยกระดับเป็นงานอิ้วเมี่ยนโลกในปีต่อๆไป และจะเป็นงานเทศกาลอีกงานหนึ่งที่จะถูกผลักดันเข้าอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวเชียงรายด้วย

** สุวิมล หกเมฆ รายงาน