ผบ.มทบ.19 นำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

Spread the love

**ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 นำจิตอาสาชาวตาพระยา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.62 ที่ผ่านมา ณ บริเวณคลองไผ่ บ้านนาห้วยไผ่ ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19 เป็นประธานนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัว โดยมี พ.อ.ชาลี ไกรอาบรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน นายบรรพต ศรีพรหม กำนันตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาของอำเภออรัญประเทศ  รวมพลัง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  จากนั้น พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19  นำหัวหน้าส่วนราชการ พลังมวลชน กลุ่มจิตอาสาและหน่วยทหารในพื้นที่ จำนวน 250 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จากนั้นประกอบพิธีผู้มาร่วมเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจแสดงออกต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เพื่อช่วยในการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่สาธารณะ ให้มีความสะอาดสวยงาม มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์กำจัดผักตบชวาในลักษณะลอกผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำเพื่อป้องกันตื่นเขินและร่วมกันพัฒนา ตามนโยบายกองทัพบกให้ทุกหน่วยจัดทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาติให้ ถือว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่เกิดจากการร่วมแรงกายแรงใจ จากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนจิตอาสา ได้พร้อมใจกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และความสามัคคี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก โดยตนเองจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มาดำเนินการด้วยจิตสำนึกของความเป็นประชาชนชาวไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งได้ดำเนินงานตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 10 มาโดยตลอด

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน