กระบี่ รับสมัคร สส.วันสุดท้ายสมัครเพิ่มอีก1คน รวมทั้ง 2 เขต กว่า 60 คน จาก 30 พรรคการเมือง ( มีคลิป ) ** ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่
8  ก.พ.62 
บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดกระบี่
ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ ศูนย์รวมราชการจังหวัดกระบี่
ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ ในวัน ที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ในช่วงเช้า
มีนางสาวอุษา สายเส็น  ผู้สมัคร
เขตเลือกตั้ง ที่ 1  พรรค ความหวังใหม่
ได้หมายเลข 30  สรุปการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 4- 8  กุมภาพันธ์  จนถึงขณะนี้ มีผู้มาสมัคร แล้ว รวม จำนวน 59 คน
เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน 30  คน เขต เลือกตั้ง 2 เขตละ  29   คน
จาก 30   พรรคการเมือง  คาดว่า ช่วงบ่ายวันนี้
จะมีผู้มาสมัครเพิ่มอีก2-3 คน รวมไม่ต่ำกว่า60คน 

  ขณะที่บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัคร
สส.แบบแบ่งเขต เป็นไปอย่างคึกคัก  มีผู้สมัคร
สส.  ต่างงัดกลยุทธ์  ออกหาเสียงกัน หลากหลายรูปแบบ  ทั้งเดินพบปะประชาชน ตามชุมชน  และที่ ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ การรณรงค์
การรณ[uรงค์
ให้รถแห่หาเสียง ทุกคัน เติมน้ำมันไบโอดีเซล 
บี100  เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากราคาถูกลิตรละ 21 บาท  และยังช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ  เพราะรถที่เติมน้ำมันไบโอดีเซลบี 100  ไม่มีควันดำ 
นอกจากนี้ยังเป็นการ ช่วยลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบพยุงราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันเกษตรกร    อาทิ 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง  ผู้สมัคร สส.เขต1 จากพรรคประชาธิปัตย์  หมายเลข 18  
นำรถแห่หาเสียงมาเติมน้ำมันไบโอดีเซล ที่ชมรมกลุ่มคนปลูกปาล์มน้ำมัน
ถนนเพชรเกษม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยนายสาครกล่าว่า
จะนำร่องให้รถในจังหวัดกระบี่ หันมาเติมบี100

   เช่นเดียวกับ นายอัศวโรจน์  เถาว์กลอยกูจิ ผู้สมัคร สส.เขต2
จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 2  นำรถแห่จำนวน5
คัน  เข้าเติมน้ำมันไบโอดี เซลบี100  ตั้งแต่ช่วงเช้า  ก่อนที่จะออกหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชน  โดยนายอัศวโรจน์กล่าว่า
ตนมีนโยบายให้รถแห่ทุกคันเติมไบโอดีเซล เพราะช่วยประหยัด  ขณะเดียวกันทางพรรคเพื่อไทย
ก็สนับสนุนน้ำมันบี100  เป็นนโยบายของพรรค
เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น พีเอ็ม2.5 
ที่เป็นปัญหาในขณะนี้ 
และช่วยให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
น้ำมันไบโอดีเซลบี100ผลิตจากน้ำมันปาล์ม100เปอร์เซ็นต์ …

** ณัฏฐพงษ์
ศรีปล้อง รายงาน