อุบลราชธานี ปศุสัตว์จังหวัดส่งมอบโค ยืมเลี้ยงตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ** ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา “ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคมสิทธิ์ กิติพิเชษฐสรรค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ทำการส่งมอบโค พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

ซึ่งได้พระราชทานโค ผู้ 1 ตัว เมีย 1ตัว  ให้แก่นายณงค์ วงศ์นามเถาว์ บ้านเลขที่ 153 ม.10 ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อยืมเลี้ยงตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต่อไป

** ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน