เชียงราย ผู้ว่าฯ เปิดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน (อส.) ครบรอบ 65 ปี

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62  ที่บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน (อส.) ครบรอบ 65 ปี

ซึ่งภายในงานมีการแสดงศักยภาพ ฉก.นรสิงห์ และหน่วยสนับสนุน การแสดงการใช้กระบองกัสปาตองในการระงับเหตุ การตรวจค้นอาคารเพื่อเข้าช่วยเหลือตัวประกัน การแสดงโชว์พารามอเตอร์ในการค้นหาทางอากาศ และการเดินสวนสนามของกองกำลังผสมทั้งหมด 8 กองพัน 1 หมวดกองวิ่ง ประกอบด้วย อส. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

มี ว่าที่ รต.ณรงค์ โรจนโสทร นายภาษเดช หงส์รดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

**
ข้อมูลภาพข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย