ประจวบคีรีขันธ์ เชิญร่วมส่งสาวโสดสวยงามเข้าประกวดชิงตำแหน่งนางงามประจวบฯ ( มีคลิป ) **:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

    เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานหารือ คณะกรรมการ การจัดกิจกรรม
ประกวดนางงามประจวบคีรีขันธ์ ภายในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่
1-10 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่จะถึงนี้ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณชายหาดทะเลอ่าวประจวบ โดยมี
นายชัยชาญ มูลมาก จ่าจังหวัดประจวบ นายแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบ พร้อมด้วย
คณะกรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และสื่อมวลชน เข้าร่วมหารือ

โดยการจัดการประกวดสาวงามในครั้งนี้
จัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562
เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
อีกทั้งเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าหญิงสาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความสวยงามไม่แพ้
กับจังหวัดใดในประเทศ ตลอดจน เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมด้านกาชาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกทางหนึ่ง

โดยสาวงามที่จะเข้าร่วมประกวดการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งสาวงามอันดับ
1 จะต้องมีคุณสมบัติ โสด ไม่ผ่านการ แต่งงาน มีลูก เคยมีครอบครัวมาก่อน  มีความสวยงาม มีมารยาทงามอย่างไทย
และมีสัดส่วนที่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด เมื่อได้รับตำแหน่งต่างๆ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานต่างๆของทางจังหวัด
เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบได้
ซึ่งสาวงามที่เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล ที่ 2 เป็นต้นไป
สามารถลงสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้ เพื่อให้สาวงาม
ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง แต่สาวงามที่เคยประกวดแล้วได้รับรางวัลที่ 1
ไม่สามารถร่วมสมัครแข่งขันได้

สำหรับสาวงามที่มีอายุไม่ต่ำกว่า
16 ปี และไม่เกิน 25 ปีในวันประกวด หรือเกิด พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2547 มีความ
สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) โดยติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และ
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด
30,000
บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 20,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินสด 9,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย รางวัลขวัญใจสื่อมวลชนเงินสด
10,000
บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย รางวัลขวัญใจประชาชนเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

** ภาพข่าว:เอกภพ
วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก) รายงาน