อุบลราชธานี จนท.ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ** ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี “นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินผลงาน นายไชยวัฒน์ ศรีสว่างกำนันตำบลเมืองเดช เข้ารับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2562 

โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มจิตอาสา กลุ่มพลังมวลชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวนมากให้การต้อนรับคณะตรวจและประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2562 พร้อมออกไปดูงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดทุ่งไทรงาม หมู่ 35 ตำบลเมืองเดช และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

** ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน