พะเยา ว่าที่ผู้สมัค ส.ส. เขต 1 ประชาธิปัตย์ เริมออกเดินสายแนะนำตัว- ปราศรัยหาเสียง( มีคลิป ) ** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน

แชร์ข่าวนี้

นายอนุพงษ์  มาคำ ว่าที่สมัค ส.ส.เขต 1 จ.พะเยา พรรคประชาธิปัตย์ ออกเดินสายนำรถแห่รอบเมืองพะเยา แนะนำตัวกับประชาชนตามตลาดและเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นผู้สมัคที่เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ของ จังหวัดพะเยา

โดยได้อยู่บนหลังรถปราศรัยผ่านเครื่องขยายเสียง นำเสนอนโยบายเด่นๆของพรรค เช่น  นโยบาย “เกิดปั๊บได้สิทธิรับเงินแสน”   เด็กแรกเกิดรับเงินทันที 5,000 บาท  และรับเดือนละ 1,000 บาท ไปจนเด็กครบอายุ 8 ปี  รวมเป็น 1 แสนบาท ,  นโยบายกี่ยวกับการเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ  ,

นโยบายด้านการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร นโยบายการยกระดับ สปก. กู้ได้ ขยายโอกาสเกษตรกร ให้ที่ดิน สปก. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเกษตรกรรม และสามารถสืบทอดตกถึงลูกหลานได้

** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน