จ.ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลทับสะแกจัดงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่
12 ม.ค.62 ที่บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟทับสะแก เขตเทศบาลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลทับสะแก
ตามคำขวัญของ พล.อ .ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

นายพงษ์พันธ์
เผ่าประทาน นายกเทศบาลตำบลทับสะแก กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับสะแก
ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในการสร้างสรรค์ตระหนักในสิทธิหน้าที่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทางร่างกายอารมณ์
สังคม สติปัญญาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาเล่นเกมส์มอบของรางวัล พร้อมจัดนิทัศการให้ความรู้กับเด็ก กศน.อำเภอทับสะแกทำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กให้เด็ก พร้อมด้วยกลุ่มมวลชนต่างๆ และชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลทับสะแกและใกล้เคียง ได้นำอาหาร คาวหวาน มาเลี้ยงเด็ก

ในการนี้ บริษัทห้างร้านต่างๆ ได้นำของฝันมาแจกให้กับเด็ก โดยมีรถจักรยาน จำนวน 20 คัน ทุนการศึกษาจำนวน 1 ชุมชน 1 เด็กดี จำนวน 10 ทุน รวมถึง ตุ๊กตาและของเล่น อีกเป็นจำนวนมากสร้างความสุขสนานให้กับเด็ก ไม่ใช่น้อยโดยมี เด็กและผู้ปกครองในพื้นที่อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และใกล้เคียง มาร่วมเล่นกิจกรรม เป็นจำนวนมากกว่า 5,000 คน

** ณัฐธภพ
พันสาย รายงาน