ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีถวายราชสักการะฯเนื่องในวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน

แชร์ข่าวนี้

   วันที่ 28 ธ.ค. 61 ที่อุทยานราชภักดิ์
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพานพุ่มดอกไม้สด
และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เนื่องในวันปราบดาภิเษก มี  พล.ต.ประสาร
รวยดี ผบ.ศร.ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4  มีพระนามเดิมว่า สิน
พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นกเอี้ยง
ภายหลังเป็นกรมพระเทพามาตย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี
ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2310 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา
รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์คือการกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้นและยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆให้เป็นปึกแผ่นเช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม
ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา
เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28
ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” และยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราช

**
ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน