บน.5คุมเข้มราคาอาหารอ่าวมะนาว-ส่งกำลังทหารอำนวยความสะดวกกิจกรรมปีนเขาล้อมหมวกช่วงเทศกาลปีใหม่ ( มีคลิป )**:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

กองบิน5จังหวัดประจวบฯ
เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ คุมเข้มราคาอาหาร-ส่งกำลังทหาร
อำนวยความสะดวกกิจกรรมปีนเขาล้อมหมวก

เมื่อเวลาประมาณ
10.00 น.วันที่ 28 ธ.ค.61 ที่บริเวณอ่าวมะนาว กองบิน 5 อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอกอนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ภายในสถานที่กองบิน
5 โดยมีนาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง รองผู้บังคับการกองบิน 5 นาวาอากาศเอก พลัง
วิทยาภรณ์ เสนาธิการกองบิน 5 นาวาอากาศโท วงศ์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล
ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน 5 นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

โดยสืบเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน
ซึ่งจะมีกำลังพลของกองทัพอากาศส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองและมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดอ่าวมะนาวของกองบิน
5 เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
และพื้นที่ใกล้เคียงของกองบิน 5
จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี
พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 61 ถึง 1 มกราคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ดูแลความปลอดภัยให้กับข้าราชการ-ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภายในกองบิน 5

นาวาอากาศเอกอนิรุทธ์
รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 ประธานในพิธีกล่าวว่า
เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ กองบิน 5
ได้ร่วมมือบูรณาการในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาการเดินทางของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาล
โดยมุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน การบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
กวดขันความพร้อมของผู้ขับขี่ ความพร้อมของยานพาหนะ
และยังได้ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เต็มเปี่ยมด้วยความสุข
สนุกสนานกับประเพณีไทยมีความปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาล
พร้อมทั้งได้มีการกวดขันเน้นย้ำควบคุมราคาอาหารไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาอาหารในช่วงเทศกาล
อีกทั้งยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณชายหาดอ่าวมะนาวซึ่งเป็นหาด
5 ดาว และกิจกรรมปีนเขาล้อมหมวกตลอดช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวอีกด้วย

**:เอกภพ
วงษ์ประเสริฐ รายงาน