สระแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ส่งสารอวยพรปีใหม่62** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

     ** พลตำรวจตรี สุรจิต ชิงนวรรณ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
อวยพรปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ผมขอส่งความสุข
ความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และครอบครัว
รวมถึงพี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้วทุกท่าน และใคร่ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยร่วมใจกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระพลานามัยแข็งแรงสถิตสถาพรเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนิรันดร์กาล

   ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา
ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วทุกท่านได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
แม้ว่าจะเหนื่อยยากเพียงใด แต่เมื่อเห็นสังคมเกิดความสงบสุข
พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
ทำให้คลายความเหน็ดเหนื่อยไปได้
ผมขอขอบคุณและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วทุกท่าน
รวมทั้งขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้วที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการต่างๆ
ของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วด้วยดีเสมอมา

  สำหรับในปี พุทธศักราช 2562
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับกิจการพิทักษ์
ปกป้องและเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด
รวมถึงการดำเนินการตามโครงการหน่วยพระราชทานของประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ส่วนภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม
การป้องกันปราบปรามและปัญหาอาชญากรรม การจับกุมแก้ไขปัญหายาเสพติด
การสร้างความสามัคคีและบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ความสำคัญมากเช่นกัน ขอให้ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วยความเสียสละ
ทุ่มเท ให้สมกับการเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” และขอให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบ
วินัย ยึดถืออุดมคติตำรวจ เป็นแนวทางในการครองตน ครองคน และครองงาน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป

 ** สุดท้ายนี้
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
อีกทั้งบารมีพระสยามเทวาธิราช ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชน ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน