สระแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ส่งสารอวยพรปีใหม่62** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

Spread the love

     ** พลตำรวจตรี สุรจิต ชิงนวรรณ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว อวยพรปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ผมขอส่งความสุข ความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้วทุกท่าน และใคร่ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมใจกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสถิตสถาพรเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดนิรันดร์กาล

   ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วทุกท่านได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าจะเหนื่อยยากเพียงใด แต่เมื่อเห็นสังคมเกิดความสงบสุข พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ทำให้คลายความเหน็ดเหนื่อยไปได้ ผมขอขอบคุณและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วทุกท่าน รวมทั้งขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้วที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการต่างๆ ของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วด้วยดีเสมอมา

  สำหรับในปี พุทธศักราช 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับกิจการพิทักษ์ ปกป้องและเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด รวมถึงการดำเนินการตามโครงการหน่วยพระราชทานของประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ส่วนภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม การป้องกันปราบปรามและปัญหาอาชญากรรม การจับกุมแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างความสามัคคีและบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญมากเช่นกัน ขอให้ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ให้สมกับการเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” และขอให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบ วินัย ยึดถืออุดมคติตำรวจ เป็นแนวทางในการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป

 ** สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งบารมีพระสยามเทวาธิราช ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชน ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน