อบต.อ่างทอง ส่งเสริมประชาธิปไตยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองเตรียมตัวสู่สนามเลือกตั้ง** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. 61 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำนวย จันทร์เจ๊ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิด  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด พร้อมเดินรณรงค์ประชาธิปไตย โดยมี นายธานินทร์ บุญนี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง นายครรชิต ใจอาสา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง ด.ต.นิคมสันต์ นามศรีสุข หัวหน้าสายตรวจตำบลอ่างทอง น.ส.ภัณฑ์ธิมา รังสิกุล หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายธานินทร์ บุญนี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง กล่าวว่า โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้ เด็กนักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน ห้องเรียน  และสังคมได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่เด็กทาง อบต.จึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขตั้งแต่เด็ก

นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีกิจกรรมการเลือกหัวหน้าห้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝึกให้เด็กนักเรียน ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง การเข้าคูหา ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง โดยให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลอ่างทอง เป็นคณะกรรมการและพี่เลี้ยงในการลงคะแนนเสียง พร้อมยังได้เดินรงณรงค์ถือป้ายคำขวัญเชิญชวนในการไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง เช่น เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าวันนี้ผู้ใหญ่ไม่พัฒนา,  ซื่อสัตย์สุจริตให้หนูดูหน่อยสิคะ แล้ววันหน้าหนูจะได้ทำตาม, ประชาธิปไตยมีสิทธิ์ใช้รออะไรไปเลือกตั้ง, ใช้สิทธิ์ที่เรามีเลือกคนดีมาพัฒนา, คนไทยรักไทย ต้องไปใช้สิทธิ์, ใครจะมารักไทยนอกจากไทยด้วยกัน, กีดกันคนโกง ปฏิเสธคนทุจริตไปใช้สิทธิ์กันนะจ๊ะ, เข้าคูหามีปากกาเป็นอาวุธ, หนูจะเป็นคนดีโตไปไม่โกง, นอนหลับทับสิทธิ์หมดสิทธิ์หมดเสียง, เป็นต้น

** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน