ขอชาวบ้านตั้งโรงงานผสมแอสฟัสน์ติกเพื่อสร้างถนนสายระนอง ** เอกชนะ นวนละมัย รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 5 ธค.61  ที่ศาลาประชาคมบ้านน้ำผุด  หน้าวัดน้ำผุด   ม.3 ตำบลวังใหม่  อ.เมืองชุมพร  นายบุญยืน  เสนาการ   ผุ้ใหญ่บ้าน ม.3  บ้านน้ำผุดได้มี  การประชุมพรประจำเดือน โดยประชุมของเดือนธค.   ซึ่งเป็นการประชุมของหมู่บ้านทุกๆวันที่5 ของเดือน  มีชาวบ้านในพื้นที่ม.3 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 70 ครัวเรือนจากการลงชื่อเข้าประชุมขาดไปกว่า1/3 ของประชาชน โดยในที่ประชุมหลังจากมติที่แจ้งในการประชุมต่างหมดไปแล้วทาง   นายบุญยืน  เสนาการผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวถึงการประจำในวาระอื่นๆ ใฝนครั้งนี้  โดยแจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าโดยในวันนี้ มีนาย ณรงค์  มณฑิตย์ ผู้ก่อตั้งบริษัทที่จะสร้างโรงงานผลมแอสฟันส์ติกผสมเสร็จโดยใช้น้ำมันกาดในการเผาไหม้มาขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสร้างโรงงาน โดยในการชี้แจงในครั้งนี้ โดยในการขออนุญาตในการตั้งโรงงานผสมแอสฟัสติก   ที่จะใช้ในการสร้างถนน สายระนองชุมพร โดยในการสร้างและใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโดยจะมีผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ม.3 วังใหม่ด้วยหลายรายโดยเฉพาะฝุ่นจากหิน คลุกเหล่านี้

โดยใช้ปิราแบบปิด โดยฝุ่นทางโรงงานจะให้เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยื  และสิ่งแวดล้อมมาทำตัวตักฝุ่นในการทำงานในครั้งนี้  และในการอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจส่วนใหญ่ ชาวบ้านที่มีประเด็นในการถาม นั้นมาจากชาวบ้านที่ใกล้โรงงานแห่งนี้ จากนั้นทางนายณรงต์    มณฑิพย์   ผู้สร้างโรงงานผสมแอสฟันติกผสมเสร็จราดถนน ได้มีเจ้าหน้าที่ ของท้องถิ่น คือ นายอานนทร์  กิตติกานจ์กุล  รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่ได้เข้ามาร่วมอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจเกียวกับสิ่งแวดล้อม โดยได้บอกว่าจะต้องมีการเจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรม  และสาธารณสุข ร่วมไปถึงสิ่งอวดล้อมและวิทยาศาสตร์ มาตรวจสถานที่สร้างและมาดูพื้นที่ใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบพร้อมทั้งแก้ปัญหาในการก่อสร้าง และในการก่อสร้างโรงงานจะต้องผ่านการยอมรับจพประชาชน ในพื้นที่ และพื้นที่จะต้องเห้นชอบของประชชาชนในพื้นที่ 3 นี้และหากประชาพิจารย์มีผลกระทบทางมลพิษสิ่งแวดล้อม จะต้องมีแบโมเดลแก้ไขปัญหาให้ได้ชัดเจนก่อน เพื่อให้มีผลกระทบต่อชาวบ้านน้อยที่สุด และการประชุมในครั้งนี้หลังจากได้มีชาวบ้านอ๓ปรายผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับ  ซึ่งมีประเด็นที่สนใจคือ  หากแก้ไม่ได้แลัวมีการประชาพิจารย์ผ่าน  และมาสร้างโรงงาน และชาวบ้านที่ค้านไม่ได้เสียผลประโยชน์และเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงจนมีกันอภิปรายกันอย่างกว้างจนล่วงเลยเวลามาก

กระทั้ง  นายบุญยืน เสนาการ ผู้ใหญ่บ้านม.3 วังใหม่ได้ตัดบทโดยการให้ทำการประชาวิจารย์ว่าผ่านหรือให้กรอกแบบสอบถามผลปรากกว่าทางชาวบ้านขอให้มีการทำแบบสอบถามชาวบ้านก่อน จึงสรุปว่าทางพื้นที่ท้องถิ่นจะทำ แบบสอบถามในการใช้พื้นที่และมีผลกระทบและจะมาชี้แจงและลงมติกันว่าวันที่ 5 มกราคม62 อีกครั้งว่าผ่านให้สร้างโรงงานในครั้งนี้หรือไม  จนเลิกประชุม

** ภาพ-ข่าว/เอกชนะ นวนละมัย  ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร