สระแก้ว จัดซ้อมใหญ่เสมือนจริงปั่นจักรยานกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากศาลากลางจังหวัด ถึง ร.ร.กาสรกสิวิทย์ คาดวันจริงมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนหลายพัน ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 ธ.ค. 61 ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมซ้อมปั่น “Bike อุ่นไอรัก”เสมือนจริง กว่า  1.000 คน โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 จังหวัดสระแก้ว  กำหนดปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยปล่อยตัวเวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ การซ้อมในวันนี้จึงซ้อมเสมือนจริงเริ่มต้นจากบริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ผ่านสายน้ำคลองพระสทึง ไปถึงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ กลับรถหน้าโรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว ,ศาลหลักเมือง สิ้นสุดศาลากลางจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร สำหรับจังหวัดสระแก้ว มีผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก

จังหวัดสระแก้ว ได้จัดให้มีการซ้อมเสมือนจริง กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยใช้เส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ไปถึงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ และกลับรถที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว เพื่อกลับมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยจะมีกิจกรรมสนับสนุนรวม 4 จุด ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำคลองพระสทึง กิจกรรมป้อนหญ้ากระบือทรงเลี้ยง กิจกรรมนาโยน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ศาลหลักเมือง โดยผู้จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันจริงจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้ และต้องสวมเสื้อพระราชทานเท่านั้น และในวันที่ 9 ธ.ค.2561 ซึ่งเป็นวันจริง นักปั่นจะมาพร้อมกันที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

โดยทางจังหวัดได้จัดจุดบริการตรวจสภาพรถจักรยาน อาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมจุดปฐมพยาบาล รถฉุกเฉินไว้ตลอดงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปิดการจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกไฮเทค ถึงศาลาลำดวน โดยจัดทางเลี่ยงไว้ ประกอบด้วย 3 เส้นทางเลี่ยง คือ ทางเลี่ยงที่ 1 กบินทร์บุรี ไปอรัญประเทศ วัฒนานคร ให้ใช้ทางเลี่ยง จากตู้ศาลาลำดวน ออกทางบ้านท่ามะกา สู่ ทล.359 ทางเลี่ยงที่ 2 เมืองสระแก้ว ไปฉะเชิงเทรา อรัญประเทศ ให้ใช้ทางเลี่ยงซอยโรงเลื่อยหรือเทศบาล ซอย 6 ออกบ้านน้ำซับ สู่ ทล.359 และทางเลี่ยงที่ 3 เมืองสระแก้ว ไปวังน้ำเย็น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา อรัญประเทศ ให้ใช้ทางเลี่ยงแยกสระแก้ว สู่ ทล.317 ต่อด้วย ทล.359 ส่วนจุดที่ 2 จากแยกไฮเทค ประชาชนที่เดินทางจากอรัญประเทศ วัฒนานคร เข้าสระแก้ว ฉะเชิงเทรา กบินทร์บุรี ให้ใช้ ทล.359 จุดที่ 3 ประชาชนที่เดินทาง จากจันทบุรี วังน้ำเย็น ไปเมืองสระแก้ว กบินทร์บุรี ให้ใช้ ทล.359 และจุดที่ 4 ประชาชนที่เดินทางจากเมืองสระแก้ว ไปอรัญประเทศ วังน้ำเย็น ให้ใช้ ทล.317 ต่อด้วย ทล.359 อย่างไรก็ตาม สำหรับจุดจอดรถที่จัดเตรียมไว้ทั้ง 2 วัน จำนวน 8 จุด ได้แก่ หอสมุดจังหวัดสระแก้ว ศูนย์การศึกษานอกนอกโรงเรียน (กศน.) ศูนย์ฝึกการเรียนรู้หนองนกเขา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาลัยชุมชน ค่ายไพรีระย่อเดช ร.12 พัน 1 รอ. ค่ายไพรีระย่อเดช ร.12 รอ. และ อบจ.สระแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน