นางรำเมืองหัวหิน-ปราณบุรีกว่า 400 คน รำถวาย “ในหลวง ร.9”** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ช่วงเย็นวันที่ 5 ธ.ค.61 ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธีเปิดรำถวายสักการะบูรพมหากษัตริย์แด่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์

โดยมี  พล.ต.ประสาร รวยดี ผบ.ศร.ค่ายธนะรัชต์  นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางทิพวรรณ สุทัศน์ ประธานชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน พร้อมด้วยเหล่านางรำเมืองหัวหินและปราณบุรีกว่า 400 คน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมชม

พิธีรำถวายสักการะบูรพมหากษัตริย์จัดโดยชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  และเพื่อน้อมถวายความภักดีสัตตะพระบารมีบูรพมหากษัตริย์ไทย เป็นการปลูกฝังแนวคิด อุดมการณ์ที่เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงสืบต่อไป

โดยการรำสักการะครั้งนี้ได้ใช้ชุดไทยพระราชนิยมที่ชื่อว่า ชุดไทยศิวลัย 4 สี ซึ่งแต่ล่ะสีมีความหมายแตกต่างกันออกไป สีเหลืองหมายถึงสีประจำของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10  และสีธงชาติไทย สีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึง พระมหากษัตริย์ โดยมีวงมหาดุริยางค์ไทยบรรเลงเพลงประกอบรำในบรรยากาศด้วยความอาลัย

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน