จิตอาสาอำเภอเบตง ร่วมทำความดี ทำความสะอาดพัฒนาทางเข้าเมืองเบตง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** โยธิน ประชามติรัฐ  รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 5 ธ.ค.61 ที่ป้าย OK เบตง ถนนสุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าเมืองเบตง พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายไพรัช สุวรรณโณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สารีรัตน์ ผกก สภ.เบตง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมใจกันทำความดี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

โดยทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้  กำจัดวัชพืชตามสองข้างทางเข้าเมืองเบตง ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม สะอาดตา ตลอดระยะทาง 800 เมตร เพื่อน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาได้เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่สำคัญ ในพื้นที่ ทำให้บ้านเมืองสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9

รวมถึงวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 และเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสา และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ร่วมกันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

** ภาพข่าว โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง  จ.ยะลา  รายงาน