สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง มอบให้แก่ราษฎร ผู้ประสบภัยพื้นที่อำเภอทับสะแก ** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 พ.ย.61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอทับสะแก  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและที่เดินทางมารับถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค

ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัย ได้แก่ 1.นางอมร แสนวงค์ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 108 2.นายพันธ์ พึ่งบุญ อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 109/2 3.นางฉลอม ขันนาคอายุ 77 ปี ราษฎรหมู่ที่ 7 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยัง บ้าน นายจรูญศักดิ์ อาษา อายุ 56 ปี ผู้ป่าวติดเตียง ราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลเขาล้าน  ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เกิดอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 14.30 น ในพื้นที่ 6 อำเภอได้แก่ อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก อำเภอกุยบุรี อำเภอปราณบุรี และอำเภอสามร้อยยอด รวม 28 ตำบล 233 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 8 ชุมชน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 30,466 คน หนึ่ง 13,279 ครัวเรือน

** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน