ส่วนราชการ ทั้งไทยและมาเลเซีย และพี่น้องชาวอำเภอเบตง ร่วมต้อนรับนายอำเภอเบตง คนใหม่อย่างอบอุ่น ** โยธิน  ประชามติรัฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 15พ.ย.61 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ท่านใหม่ ได้เดินทางมารับตำแหน่ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งไทยและมาเลเซีย  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้ มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่

โดยพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตงได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการ ทั้งไทยและมาเลเซีย และพี่น้องชาวอำเภอเบตงที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้  ตนพร้อมที่จะพัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน ตามโครงการ เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่จะเดินทางมาในพื้นที่ โดยจะดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาจังหวัดยะลา และตามวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน พร้อมสานต่อนโยบายของนายอำเภอคนก่อนที่ทำไว้ดีแล้ว และจะเพิ่มเติมใหม่ให้ดียิ่งขึ้น กว่าเดิม 2 เท่า เพื่อพี่น้องชาวอำเภอเบตงต่อไป

สำหรับพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ  เคยดํารงตําแหน่งนายอำเภอบาเจาะ นายอำเภอรามัน นายอำเภอสุคิริน นายอำเภอสทิงพระ ก่อนจะดำรงตำแหน่งนายอำเภอเบตง ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นนายอำเภอเบตง คนที่ 50 ของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

** ภาพข่าว  โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง  จ.ยะลา