นครนายก – น้อมสำนึก ” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ( มีคลิป ) ** อำพล เทียนงาม รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 09.00 น. (14พ.ย.61) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบรการประชาชา ศาลากลางจังหวัดนครนายก ต .ท่าช้าง อ.เมือง  ” นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยอัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พลเรือน พนักงานวิสาหกิจสถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เห่ลากาชาด อาสาสมัคร ลูกจ้าง ทุกภาคส่วน และประชาชน ล้วนมีจิตใจตั้งมั่นแสดงออกถึงควมจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัส ที่จะคิดค้นวิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก ของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ ของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการ พระราชดำริฝนหลวงขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยี ฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ให้แก่มวลพสกนิกร ของพระองค์ ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศสืบมา จนกระทั่งในปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เส้นจัดตั้งหน่วยบิน ปราบศัตรูพืช กรมการข้าว เพื่อให้การสนับสนุน ในการสนองพระราชประสงค์ และพระองค์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริง ในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กรกฏาคม ๒๕๑๒ เลือกพื้นที่ วนอุทยานเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ทดลองแห่งแรก

ต่อมาได้มีการ ทดลองหยอดก้อนน้ำแข็งแห้ง ขนาดไม่เกิน 1 ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปในยอดเมฆ สูงไม่เกิน 1 ฟุต ทำให้กลุ่มเมฆ ทดลองเหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดการกลั่น รวมตัวกันหนาแน่น และต่อยอดสูงขึ้น เป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ ในเวลารวดเร็ว จากการติดตามผลโดยสำรวจทางพื้นดิน ได้รับรายงานยืนยันจากราษฎรว่า เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ บริเวณวนอุทยาน เขาใหญ่ในที่สุด การ ทดลองดังกล่าว จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่บ่งชี้ให้เห็นว่า การบังคับไม่ให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และความสำเร็จ ดังกล่าวยังส่งผลให้มีการพัฒนาปรับปรุง และต่อยอดโครงการฝนหลวง มาจนถึงปัจจุบัน  …

** อำพล เทียนงาม รายงาน