พัฒนาฝีมือพะเยาลุยอบรมทำลูกประคบหมอนวดเชียงบาน ** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน

แชร์ข่าวนี้

พัฒนาฝีมือพะเยาลุยอบรมทำลูกประคบหมอนวดเชียงบาน ** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นายฐาปนพงศ์  มังคลาด นายกสมาคม อสม.จังหวัดพะเยา และนายนราพันธ์  จันทิมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบอาบอบสมุนไพรและน้ำสมุนไพร จำนวน 30 ชั่วโมง เสริมให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนวดไทยประจำศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงบาน และพนักงานนวดในพื้นที่ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการฝึกอาชีพเสริมรุ่นแรก ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง ต.ภูซาง อ.ภูซาง และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ

ทั้งนี้การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ คือ การใช้สมุนไพรสดหรือแห้ง หลายๆ ชนิด โขลกพอแหลก และคลุกรวมกันห่อด้วยผ้าเป็นลูก นำลูกประคบไปนึ่งให้ร้อนแล้วนำมาประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ด ขัดยอก จะช่วยบรรเทาอาการ ปวดเคล็ดขัดยอกได้ สมุนไพรที่ใช้ทาลูกประคบส่วนใหญ่ประกอบด้วยไพล ช่วยแก้ปวดเมื่อย ลดอาการฟกช้ำ ขมิ้นชัน ช่วยลดการอักเสบ ผิวมะกรูด แก้ลมวิงเวียน ตะไคร้บ้าน ช่วยแต่งกลิ่น ใบมะขาม ช่วยบำรุงผิว ใบส้มป่อย แก้โรคผิวหนัง บำรุงผิว การบูร แก้หวัดบำรุงหัวใจ พิมเสน แก้พุพอง ผดผื่น โดยมีเกลือช่วยพาตัวยาซึมผ่านผิวหนังและดูดความร้อน ทั้งนี้ เมื่อนึ่งไอน้ำให้ร้อนแล้ว น้ำมันระเหยซึ่งเป็นตัวยาจะออกมากับไอน้ำและความชื้น

ดังนั้น ขณะทำการประคบ ตัวยาจะซึมเข้าไปในผิวหนัง ช่วยรักษาอาการเคล็ด ขัดยอก และอาการปวด นอกจากนี้ ความร้อนจากลูกประคบ ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตดีขึน ช่วยให้ตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นการเสริมทักษะทางเลือกของพนักงานนวดไทยในการให้บริการผู้เข้ามารับบริการนวด หรือลูกค้า เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานนวดไทยในพื้นที่ โดยเฉพาะ อำเภอเชียงคำ และภูซาง ในการรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง ซึ่งกำหนดจัดพิธีเปิดร่วมกับแขวงไชยะบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 อันจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาในพื้นที่ อ.เชียงคำ และภูซาง เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

นายนราพันธ์  จันทิมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงบาน เปิดให้บริการนวดไทยและนวดประคบ ซึ่งได้รับความนิยม มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก ประกอบกับ พนักงานนวดของศูนย์ส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 และ ระดับ 2 ซึ่งถือว่าเป็นพนักงานนวดที่มีความรู้ ความชำนาญ และนวดตามหลักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ประกอบกับ ผู้รับบริการบางคน ต้องการประคบสมุนไพร หรือ อบสมุนไพรเท่านั้น ไม่ต้องการนวด การฝึกยกระดับวันนี้ จึงถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะให้พนักงานนวดของศูนย์ฯ ในการให้บริการกับประชาชน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้กำหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้ นวดไทย อัตรา 100 บาท/ชั่วโมง นวดประคบ อัตรา 150 บาท/ชั่วโมง ประคบ อัตรา 50 บาท/ครั้ง อบสมุนไพร อัตรา 50 บาท/ครั้ง

** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน