องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ในพื้นที่ จ.กระบี่ 3 โรงเรียน ( มีคลิป ) ** มโนธรรม ใจหาญ รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้


เวลา 14.30 น. วันที่ 8 พย.61 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียน โดยมี พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมในการให้การต้อนรับ

จากนั้น พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งปัญหา ความขาดแคลน เพื่อรับทราบและได้เตรียมนำไปเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิ ในการให้การช่วยเหลือต่อไป

จากนั้นองคมนตรีได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนของโรงเรียนจัดทำขึ้น เช่น การจักสานไม้ไผ่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ซึ่งนักเรียนได้นำมาผลิตเป็นสินค้าหลากหลายชนิด สามารถนำออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับผู้เรียนและทางโรงเรียน ซึ่งนักเรียนมีความชำนาญและความสามารถอย่างมาก

ทั้งนี้ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 638 คน จำนวน 22 ห้องเรียน มีครูและบุคลากร 40 คน ปัญหาที่ประสบในขณะนี้คือ อาหารเรียนและห้องน้ำมีสภาพชำรุด ห้องเรียนขาดอุปกรณ์การเรียนประเภทคอมพิวเตอร์ และรถสำหรับรับส่งนักเรียนและขนอุปกรณ์สำหรับนำออกไปนอกสถานที่

** มโนธรรม ใจหาญ รายงาน