ปราจีนบุรี นายกเหล่ากาชาด มอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านกาชาด** ฉลองรัฐ ทองโบราณ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา “ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี นางเพ็ญนภา ประวัติวงค์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านกาชาด โดยงบประมาณที่เหล่ากาชาดได้สนับสนุน จำนวนหลังละ 20,000 บาท ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถุงยังชีพ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จำนวน 8 หลัง คือ

1.เวลา 09.00 น. มอบให้ นางสาวบุญทัน เทพยศ บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ต.วังท่าช้าง

2.เวลา 09.30.น. มอบให้ นางนาง บุญมา บ้านเลขที่ 258 หมู่ที่ 4 ต.วังท่าช้าง

3.เวลา 10.00 น. มอบให้ นางจำนัย ใจกล้า บ้านเลขที่ 167/4 หมู่ที่ 6 ต.วังท่าช้าง

4.เวลา 10.30 น. มอบให้ นางรัตนา เถาะรอด บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 23 ต.วังท่าช้าง

5.เวลา 11.00 น. มอบให้ นายทองสุข พุดชู บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 17 ต.วังท่าช้าง

6.เวลา 11.30 น. มอบให้ นางละออง กมล บ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 12 ต.วังท่าช้าง

7.เวลา 12.00 น. มอบให้ นายชู วงศ์อามาศ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 20 ต.วังท่าช้าง และ

8.เวลา 12.30 น. มอบให้ นางใหญ่ สินเจริญ บ้านเลขที่ 104/4 หมู่ที่ 3 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมี ดร.สมใจ เขมา อดีตนายก อบต.วังท่าช้าง น.ส.ภัทรริน ภู่มณี นายก อบต.วังท่าช้าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต.วังท่าช้าง เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการดังกล่าวด้วย

** ฉลองรัฐ ทองโบราณ รายงาน