หอการค้าสระแก้ว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อบรมสัมมนา ระดมความคิดเห็น เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรและลดต้นทุนโลจิสติกส์ ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 7 พ.ย. ที่โรงแรมเดอะเวโล อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดย หอการค้าจังหวัดสระแก้วร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมสัมมนา  ระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการ  ด้านโลจิสติกส์  เพื่อรองรับการค้าและการแข่งขันที่สูงขึ้น สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน

ดร.โสภชา เอี่ยมโอภาส กล่าวว่า โลกธุรกิจในปัจจุบัน เป็นยุคของการปรับเปลี่ยน เชิงโครงสร้าง เพื่อรองรับการค้า และการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ในเรื่องของ อีคอมเมิร์ส , อี เทรดดิ้ง เพื่อมุ่งเน้นไปสู่ธุรกิจ ที่มีความยั่งยืน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในหลายด้าน ทั้งด้านการค้าและโลจิสติกส์  ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ  จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Industry 4.0 และ e-logistics รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาในธุรกิจ เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจ  และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันค่าขนส่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของของต้นทุนโลจิสติกส์ ที่มีสัดส่วนสูง ดังนั้นนอกเหนือจาก การส่งสินค้าไปถึงเป้าหมายโดยปลอดภัย ถูกต้องและตรงเวลา แล้ว ผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ ยังต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ในการขนส่งสินค้ามากขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องการเพิ่มช่องทางและโอกาส ในการเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ไทยที่มีคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กระทรวงพาณิชย์ มีการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งไม่เพียงส่งผลดี ต่อพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ การค้าเท่านั้น หากยังสามารถ สร้างความเข้มแข็ง ให้กับการส่งออกของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการค้าชายแดน และผ่านแดน เนื่องจากประเทศไทย มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน อีกทั้งประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ไทยชำนาญเส้นทางการค้าในอนุภูมิภาค

ด้าน ดร.วรินทร์ วงษ์มณี ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ในปัจจุบันพบว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาชีพบางอาชีพหายไป บางบริษัทล่มสลาย เช่น บริษัท ผลิตกล้องฟิล์ม มือถือบางยี่ห้อที่เคยโดดเด่น ในโลกดิจิตัล แต่ต้องมาล่มสลายไปในที่สุด ที่เกิดจาการแข่งขันกัน ไม่ว่าพนักงานของบริษัท บางบริษัท ต้องลดจำนวนลง แม้แต่ธนาคาร ก็อาจจะไม่ต้องบุคลากร เพียงใช้มือถือโหลดแอพพลิเคชั่น ของธนาคารก็สามารถซื้อขายทางโทรศัพท์ได้แล้ว สิ่งเหล่านี้เริ่มมาจากความคิดของคน ไม่ใช้มาจาก เทคโนโลยี และในปัจจุบัน เด็กรุ่นใหม่ ไม่ดูทีวีกันแล้ว การเปิดทีวีไว้ในบ้านเป็นเพียง เพื่อนฟัง แต่ตาอยู่กับมือถือ เล่นไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว อยู่กับโลกออนไลน์มากกว่า ในขณะเดียวกันการค้าขายยุค 4.0 จะค้าขายทางออนไลน์ บางบริษัท ไม่มีสำนักงานแต่สามารถขายสินค้าได้ทั่วโลก เป็นต้น  ดังนั้นยุค 4.0  จะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง หากไม่มีการปรับตัว ให้เข้ากับยุค ความหายนะ มาสู่ตัวเราก็จะเกิดขึ้นบางบริษัท ล้มหายตายจากไป

ส่วนนายสุเทพ ตั้งเทียนทอง รองประธานหอการค้า จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การสัมมนา วันนี้เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เป็นต้นทุนที่สำคัญ ถ้าเราสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่อง การขนส่งได้ก็สามารถลดต้นทุนที่เป็นผลกำไรได้สินค้า สินค้าบางชนิดการขนส่ง มีต้นทุนที่สูงมาก ถ้าเป็นเรื่องระหว่างประเทศแล้ว พื้นที่อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเรามีด่านที่หนองเอี่ยน ถ้าเราบิหารจัดการดี ๆ ระบบขนส่งเป็นระบบ วันสตอปเซอร์วิส เราก็สามารถบริหารจัดการลดข้ามฝั่งไปแล้วเอาของกลับมาโดยที่ผ่านแหลมฉบังได้ เพราะระบบคมนาคมในประเทศกัมพูชาเขาค่อนข้างจะติดขัด แต่อย่างให้ภาครัฐ ดูถึงรายละเอียดว่า มีอุปสรรคอะไรบ้าง ถ้ามีอุปสรรคน่าจะต้องแก้ไข โดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังเรา สามารถรองรับสินค้าจากประเทศกัมพูชาเพื่อส่งผ่านไปยังประเทศอื่นได้ ถ้าเราทำสำเร็จประโยชน์ตกอยู่ที่จังหวัดสระแก้วและประเทศไทย

“ในแต่ละปี ไทยส่งออกไปประทศกัมพูชา ปีละ 7-8 หมื่นล้านบาท ส่วนไทยนำเข้ากว่า หมื่นล้านบาทเท่านั้น หากรวมทั้งประเทศที่ส่งออกตามแนวชายแดนรวมกันประมาณ แสนล้านบาท แต่ที่สระแก้วจะส่งออกมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าของไทย ยังมีตลาดรองรับ มีคุณภาพมากกว่า ดังนั้นจึงการันตีได้เลยว่า ในปัจจุบัน สินค้าส่งอกของไทยมีคุณภาพมากกว่ากัมพูชาและเวียตนาม สำหรับระบบโลจิสติกส์ หากส่งสินค้าไปอย่างเดียวจะมีต้นทุนการขนส่ง ถึง 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม แต่ถ้ามีสินค้าทั้งไปและกลับ จะทำให้ต้นทุนลดลงเหลือ 20-30 สตางค์ ต่อกิโลกรัม” นายสุเทพ กล่าวอีก

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน