มุกดาหาร  รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่มุกดาหาร** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561  พันเอก สวราชย์ แสงผล รอง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วยคณะนายทหาร ลงพื้นที่มุกดาหารตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมี พันเอก บุญสิน พาดกลาง ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร พร้อมด้วยกำลังพล ตชด.234  สถานีเรือมุกดาหาร ทหารพรานที่ 2110  ให้การต้อนรับ

พันเอก สวราชย์ แสงผล  รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร สำหรับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ที่จะต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหา ในส่วนของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ที่รับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนก็จะมีมาตรการในการเข้มข้นทั้งในการสกัดกั้น ในการเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนตามพื้นที่เพ็งเล็ง และจุดที่สำคัญ รวมทั้งการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ในห้วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการจำกัดเครือข่าย เส้นทางที่ใช้ในการลักลอบการกระทำความผิด

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้นำนโยบายของท่าน ผู้บัญชาการทหารบก เลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มาชี้แจงให้กับกำลังพลได้รับทราบแนวทาง และกำหนดแนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพลที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ ในการนี้ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้ขอให้กำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ได้บูรณาการทำงานอย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติด การป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี สินค้าเกษตรที่จะกระทบกับเกษตรกร รวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่

จากนั้น รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วยคณะนายทหาร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดน ต่อด้วยการตรวจเยี่ยมด่าน 82 พรรษา บ้านโคกสุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นด่านตรวจร่วมกันแบบบูรณาการ จากนั้นได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร

** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร / รายงาน จากมุกดาหาร