ผบ.มทบ.19 นำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 นำจิตอาสาชาวตาพระยา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อเวลา 08.30น.วันที่ 5 พ.ย.61 ที่บริเวณหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19 เป็นประธานนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัว โดยมี นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา พ.อ.นิวัฒน์  หาญประสพ นายก อบต.ตาพระยา พ.อ.ประครอง ประจักษ์จิตร รักษาราชการแทน หัวสำนักงานกิจการพลเรือน มทบ.19 พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาของอำเภอตาพระยา รวมพลัง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จากนั้น พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19  นำหัวหน้าส่วนราชการ พลังมวลชน กลุ่มจิตอาสาและหน่วยทหารในพื้นที่ จำนวน 250 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล ตรวจยี่ยมผู้ป่วยติดเตียน จำนวน 3 ราย ที่เป็นบุตรของกำลังพล จากนั้นประกอบพิธีผู้ที่มาร่วมเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจแสดงออกต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เพื่อช่วยในการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่สาธารณะ ให้มีความสะอาดสวยงาม ด้วยความห่วงใยภัยหนาวของผู้สูงอายุได้มีการมอบผ้าห่มกันหนาว ร่วมกันหว่านปอเทืองเหลืองอรามทั่วตาพระยา และลอกผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำเพื่อป้องตื่นเขินและร่วมกันพัฒนาวัดวาอาราม

พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19 กล่าวว่า ตามนโยบายกองทัพบกให้ทุกหน่วยจัดทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาติให้ ถือว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่เกิดจากการรวมพลังแรงกายแรงใจ จากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนจิตอาสา ได้พร้อมใจกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และความสามัคคี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก โดยตนเองจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มาดำเนินการด้วยจิตสำนึกของความเป็นประชาชนชาวไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งได้ดำเนินงานตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 10 มาโดยตลอด

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน