รมช.ทรวงศึกษาธิการเป็นประธานลงนามความร่วมมือระหว่าง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกระทรวงแรงงาน ** อนุวรรตน์ ภูมิมาศ รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data เพื่อวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน

โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

** อนุวรรตน์ ภูมิมาศ รายงาน