โสตศึกษาปราจีนบุรี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปี 2561

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี “ ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

พร้อมกันนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในห้องเรียน ซึ่งมีคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

** ข้อมูลภาพข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี รายงาน